Veľký výpredaj tovaru, kosačky 15-20%. Kontaktujte nás telefonicky na 0905 521 718 a 0918 437 709

Reklamačný list

Reklamačný list

Reklamujúci:

Meno:            

Adresa:          

Telefón:  

E-mail:     

Dodávateľ:     ELEINŠTALA, s.r.o., Beňovolehotská 2120/16, 026 01  Dolný Kubín

 

Číslo predajného dokladu:                           Dátum predaja:      

Číslo objednávky:     

Označenie reklamovaného tovaru:         

Výrobné/sériové číslo:                  

 

Popis závady:                                             
Obsah balenia pri predaní:             


Upozornenie:                      Tovar k reklamácii predávajte vždy kompletný vrátane príslušenstva, predídete tak predĺženiu doby reklamácie.

IBAN:                       

 

                                                                                                                   

                                                                                                                       Dátum a podpis reklamujúceho