Veľký výpredaj tovaru, kosačky 15-20%. Kontaktujte nás telefonicky na 0905 521 718 a 0918 437 709

  • KARCHER RM 724 G


Parametre
Veľkosť nádoby: 500 ml
Usage: ručne
Warnings: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Warnings: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Warnings: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Warnings: P264 Po manipulácii starostlivo umyte
Warnings: P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon
Warnings: P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

KARCHER RM 724 G

  • Výrobca: Karcher
  • Kód produktu: 62957620
  • 11,39€

  • Bez DPH: 9,49€

Štítky: karcher, rm, g, karcher, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky