Veľký výpredaj tovaru, kosačky 15-20%. Kontaktujte nás telefonicky na 0905 521 718 a 0918 437 709

  • KARCHER RM 617


Parametre
Veľkosť nádoby: 500 ml
Usage: ručne
Warnings: H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Warnings: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Warnings: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
Warnings: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Warnings: P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
Warnings: P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
Warnings: P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/
Warnings: P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariade

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

KARCHER RM 617

  • Výrobca: Karcher
  • Kód produktu: 62957600
  • 9,99€

  • Bez DPH: 8,33€

Štítky: karcher, rm, karcher, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky