Veľký výpredaj tovaru, kosačky 15-20%. Kontaktujte nás telefonicky na 0905 521 718 a 0918 437 709

  • KARCHER RM 615
Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a mastné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu.

Parametre
Veľkosť nádoby: 1 l
Usage: Penovacia tryska
Warnings: H315 Dráždi kožu.
Warnings: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Warnings: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Warnings: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Warnings: P264 Po manipulácii starostlivo umyte
Warnings: P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon
Warnings: P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Warnings: P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Warnings: P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

KARCHER RM 615

  • Výrobca: Karcher
  • Kód produktu: 62957430
  • 7,59€

  • Bez DPH: 6,33€

Štítky: karcher, rm, karcher, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky