Veľký výpredaj tovaru, kosačky 15-20%. Kontaktujte nás telefonicky na 0905 521 718 a 0918 437 709

  • KARCHER RM 533
Na dôkladné odstraňovanie starých ochranných vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa, linolea, PVC. Optimálny výsledný lesk sa dosiahne následným použitím ošetrovacích produktov značky Kärcher. Použiteľný aj pri normálnom znečistení na parketách a korku s ochrannou vrstvou.

Parametre
Veľkosť nádoby: 1 l
Usage: ručne
Warnings: H290 Môže byť korozívna pre kovy.
Warnings: H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Warnings: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Warnings: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
Warnings: P234 Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
Warnings: P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kon
Warnings: P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

KARCHER RM 533

  • Výrobca: Karcher
  • Kód produktu: 62957750
  • 11,39€

  • Bez DPH: 9,49€

Štítky: karcher, rm, karcher, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky, Čistiace, a, ošetrujúce, prostriedky